Inscripció i Reglament


INSCRIPCIONS


Per participar a la Caminada Popular s’haurà de fer la inscripció omplint les dades sol·licitades per l’organització i es podrà fer anticipadament a través d’Internet (limitat a 900 persones) del fins el dia 1 de desembre del 2023 amb pagament només amb targeta de dèbit o crèdit.


Les inscripcions pels socis i sòcies del CELLV (limitat a 100 persones), a través de la Web o a la secretaria del CELLV. (Dissabtes de 18 a 20h)

Si quedéssin places disponibles (s'ha de consultar abans al web d'inscripcions, o contactar per mail "caminada@cellv.cat"), es podrien fer el mateix dia de la Caminada Popular diumenge 3 de desembre de 6:30h a 8h del matí amb pagament només en efectiu (17€).


El preu de les inscripcions anticipades és de 15 euros(limitat a 900 persones) 
El preu únic de les inscripcions pels socis i sòcies del CELLV és de 12 euros (limitat a 100 persones), sempre i quan es faci la inscripció al Web o a la secretaria del CELLV. (Dissabtes de 18 a 20h).
Els socis que facin la inscripció a través d’Internet o el mateix dia no es podran beneficiar del descompte.
Si quedéssin places disponibles, el preu únic de les inscripcions el mateix dia és de 18 euros(s'ha de consultar abans al web d'inscripcions, o contactar per mail "caminada.cellv@gmail.com"),


La Caminada Popular està limitada a 1000 participants. Limit d'inscripcions 900 per internet. Per a socis del Centre excursionista hi ha 100 places. Un cop s’hagi arribat al límit d’inscripcions quedaran tancades tant anticipadament per Internet com el mateix dia.


REGLAMENT

La 29ena edició de la Caminada Popular Llinars del Vallès 2023 és una caminada per muntanya no competitiva, oberta a tota persona a partir de divuit anys d’edat o a partir de sis anys d’edat sota la responsabilitat d’un adult que l’acompanyi i amb l’autorització paterna corresponent, que té com a objectiu conèixer una part de l’entorn de Llinars del Vallès i del Parc Natural del Montnegre i Corredor.https://drive.google.com/file/d/1Wd4hSjJEtbxNvWipaN-pYpYhd84pvgf_/view?usp=sharing


El recorregut és circular i permet escollir entre dues opcions, un recorregut llarg d'uns 17 quilòmetres i un de més curt d'uns 12 quilòmetres. També és possible de realitzar-los corrents. Estaran senyalitzats en la seva totalitat amb cartells indicadors de la Caminada Popular i comptarà, si s’escau, amb l’assistència de personal de l’organització en punts i cruïlles del recorregut conflictius o amb possibilitat de pèrdua.
Es celebrarà el diumenge 3 de desembre del 2023. La sortida serà oberta i es farà al Pavelló Municipal d’Esports a la Plaça dels Països Catalans de Llinars del Vallès, i es donarà de les 7:30h a les 8h del matí. L’arribada serà al mateix lloc i restarà oberta fins a les 13h amb un temps màxim per a realitzar la totalitat de la Caminada Popular de 5 hores i 30 minuts.Per participar a la Caminada Popular s’haurà de fer la inscripció omplint les dades sol·licitades per l’organització i es podrà fer anticipadament a través d’Internet (limitat a 900 persones) del fins el dia 1 de desembre del 2023 amb pagament només amb targeta de dèbit o crèdit.
Si quedéssin places disponibles (s'ha de consultar abans al web d'inscripcions, o contactar per mail "caminada.cellv@gmail.com"), es podrien fer el mateix dia de la Caminada Popular diumenge 3 de desembre de 6:30h a 8h del matí amb pagament només en efectiu (17€).El preu de les inscripcions anticipades és de 15 euros(limitat a 900 persones) 
El preu únic de les inscripcions pels socis i sòcies del Cellv és de 12 euros (limitat a 100 persones), sempre i quan es faci la inscripció únicament a la secretaria del Cellv. (Dissabtes de 18 a 20h). Els socis que facin la inscripció a través d’Internet o el mateix dia no es podran beneficiar del descompte.
Si quedéssin places disponibles, el preu únic de les inscripcions el mateix dia és de 17 euros(s'ha de consultar abans al web d'inscripcions, o contactar per mail "caminada.cellv@gmail.com"),La Caminada Popular està limitada a 1000 participants. Limit d'inscripcions 900 per internet. Per a socis del Centre excursionista hi ha 100 places. Un cop s’hagi arribat al límit d’inscripcions quedaran tancades tant anticipadament per Internet com el mateix dia.Estem compromesos amb el medi ambient i per això utilitzem el got reutilitzable i així reduir el consum de gots i envasos de plàstic. Tots els líquids seran distribuïts en el sistema autoservei i serà imprescindible portar el got reutilitzable que s'haurà de retornar a canvi dels obsequis de la caminada. En cas de pèrdua o trencament es perdran també tots els drets d’inscripció i de participació no tenint dret a rebre l'obsequi.El preu de la inscripció inclou avituallaments sòlids i líquids durant el recorregut, esmorzar de pà amb tomàquet, botifarra i mongetes, o vegà (pà amb tomàquet amb escalivada/formatge i mongetes) a l’arribada, beguda a l’arribada. Un obsequi (commemoratiu de la caminada). També inclou l'assegurança d’accidents i responsabilitat civil, servei de dutxes i assistència sanitària.Per recollir la Targeta de Ruta és imprescindible presentar el resguard d’inscripció que s’enviarà per correu electrònic un cop formalitzada la inscripció. En el cas de menors de divuit anys també caldrà presentar l’autorització paterna. Per recollir la Targeta de Ruta d’altres participants és imprescindible presentar el resguard d’inscripció del participant en qüestió més l’autorització de recollida del participant inscrit o una còpia del seu D.N.I.Cal dur sempre la Targeta de Ruta en un lloc visible, sense doblegar ni trencar.  Aquesta Targeta de Ruta és personal i també és el comprovant d’inscripció a la Caminada Popular. És obligat retornar-la a l’arribada. En cas de pèrdua o mal ús es perdran també tots els drets d’inscripció i de participació de la persona titular d’aquesta targeta.Es recomana no anar acompanyats de gossos ni d’altres animals de companyia. En cas de fer-ho, cal portar-los lligats i si són races estipulades com a perilloses també cal morrió. DINS EL PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS ESTÀ TOTALMENT PROHIBIT ENTRAR AMB ANIMALS DE COMPANYIA.ÉS D’OBLIGACIÓ QUE TOTS ELS PARTICIPANTS QUE PORTIN TELÈFON MÒBIL i funcioni correctament.Cal que tots els participants estiguin degudament entrenats per realitzar la Caminada Popular, essent ells mateixos els únics responsables del seu estat de forma, així com dels problemes mèdics que se’n puguin derivar. En cas d’abandonament s’ha de comunicar al punt de control o al personal de l’organització més proper i l’organització no es compromet al trasllat del participant. En cas d’emergències o qualsevol incidència s’ha de comunicar al telèfon de l’organització 603402431.L’organització no es fa responsable dels danys que puguin causar els participants a d’altres participants, a ells mateixos o a terceres persones.L’organització no es fa responsable dels objectes que es perdin durant el transcurs de la Caminada Popular.La pluja o altres inclemències del temps no seran motiu de suspensió de la Caminada Popular, però l’organització es reserva el dret de suspendre-la o modificar-ne algun aspecte del recorregut i d’organització si així ho creu convenient.L’ORGANITZACIÓ DE LA CAMINADA POPULAR LLINARS DEL VALLÈS ES RESERVA EL DRET D’ADMISSIÓ DELS PARTICIPANTS.L’organització de la Caminada es desvincula i desqualificarà a tots els participants que no hagin fet la totalitat del recorregut a peu i no hagin passat pels controls de pas establerts, perdin o entreguin malmesa la Targeta de Ruta, superin l’hora límit d’arribada que serà les 13h del migdia del diumenge 3 de desembre i no respectin les indicacions donades per a qualsevol membre de l’organització.Serà motiu de desqualificació immediata i pèrdua dels drets d’inscripció i participació el participant que faci foc, fumi durant el transcurs de tota la Caminada Popular, malmeti el medi natural, llenci les deixalles fora de les zones especialment habilitades i no respecti les normes del Parc Natural del Montnegre i Corredor així com de l’Ajuntament de Llinars del Vallès i de la pròpia organització.D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades personals que faciliteu en el moment de fer la inscripció a la Caminada Popular Llinars del Vallès, seran subjecte de tractament i s’inclouran en un fitxer, del qual és responsable el Centre Excursionista Llinars del Vallès, declarat i inscrit a la Agencia Española de Protección de Datos, i té com a finalitat la gestió i utilització d’aquestes dades i l’enviament d’informació per correu postal i electrònic. L’interessat té dret a conèixer la informació de caràcter personal recopilada i, si s’escau, a la seva rectificació, oposició i cancel·lació dins del marc establert a la Llei esmentada, dirigint-se al Centre Excursionista Llinars del Vallès, Plaça dels Països Catalans s/n 08450 Llinars del Vallès.D’acord amb el que s’estableix a la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, el fet de fer la inscripció a la Caminada Popular Llinars del Vallès, doneu el consentiment i autoritzeu al Centre Excursionista Llinars del Vallès per l’ús i difusió de la imatge del participant en mitjans de comunicació, xarxes socials, pàgina web, publicacions, activitats i publicitat que generi el Centre Excursionista Llinars del Vallès.EL FET DE PARTICIPAR A LA CAMINADA POPULAR LLINARS DEL VALLÈS SUPOSA LA TOTAL ACCEPTACIÓ D’AQUEST REGLAMENT. QUALSEVOL ALTRE CAS QUE NO ESTIGUI CONTEMPLAT EN AQUEST REGLAMENT SERÀ RESOLT PER L’ORGANITZACIÓ.